Inici

veren-castellano_4

in-voquem ELS DONS I LA VOCACIÓ TERAPÈUTICA

e-voquem LA IMPECABILITAT TERAPÈUTICA

con-voquem TÈCNICA, HUMANITAT I CONCIÈNCIA

www.in-vocatio.com

[ Del llatí Vocare, cridar, demanar ajuda, inspiració, protecció ]

In-Vocatio parteix d’aquesta visió de la vocació:

Crec que trobar una feina que ens empleni i tingui significat per a nosaltres no és una tasca intel.lectual sinó més aviat un procés emocional, intuïtiu i cognitiu en el qual es veu involucrada la persona en la seva totalitat. De fet, malgrat escollir racionalment una carrera, la vocació acostuma a escollir-nos a nosaltres de forma irracional. Això significa que és imprescindible escoltar la informació que ens arriba des de fora del regne de la consciència de l’ego. Només podem ser conscients de la nostra autèntica vocació si parem atenció a aquells aspectes del nostre ésser que solen ser infravalorats per la nostra cultura.

Robert A.Johnson

http://www.in-vocatio.com