www.in-vocatio.com

ENSENYAR I SANAR, SEMPRE AMB AMOR

“Dos homes ensenyen una mateixa doctrina: un ensenya per amor a la ciència mateixa i per amor als deixebles que l’escolten. L’altre ensenya per la glòria que s’atrau i en tot cas, per conquerir un major número d’oients, farà eloqüents demostracions i els seus discursos seran més brillants.

Els homes escoltaran les paraules, però no penetraran a l’interior i, per descomptat, no veuran la formidable irradiació d’amor del primer, ni la nul·litat d’irradiació del segon.

Dos homes curen una mateixa malaltia. Un acumula medicina rere medicina. L’altre amb prou feines dóna per beure alguna infusió d’herbes o un got d’aigua cristalina. ¿Quin us sembla que curarà amb major rapidesa i a major número de malalts?

Aquell que, per descomptat, més amor posi a les seves obres, per petites, modestes i insignificants que elles apareguin davant dels ulls humans.

És buida toda obra que deixa buit a qui la realitza, porquè fou feta tan sols amb la mira de l’aplaudiment i de la vanitat satisfeta.

Per això, abans de realitzar un acte de relativa importància, pregunteu-vos a vosaltres mateixos:

¿Quina finalitat m’indueix a realitzar aquesta obra?

Josefa Rosalía Luque Álvarez