Assessorament

www.in-vocatio.comIn-Vocatio ofereix dos tipus d’assessorament:

Acompanyament individual a persones particulars que estiguin interessades en els temes i teràpies en les que estem especialitzades.

Seguiment  i supervisió a persones que participin en la nostra formació. Considerem que la supervisió és recomanable per tal que la formació es consolidi. La comprensió del propi procés i l’autoconeixement progressiu són indispensables perquè la pròpia pràctica terapèutica obtingui qualitat i profunditat. Per això, el seguiment permet acompanyar a les persones en el seu desenvolupament professional i en el procés que té lloc durant la formació.

L’assessorament In-Vocatio es pot sol.licitar de forma presencial o bé on line.

 

.