www.in-vocatio.com

ENSENYAR I SANAR, SEMPRE AMB AMOR

“Dos homes ensenyen una mateixa doctrina: un ensenya per amor a la ciència mateixa i per amor als deixebles que l’escolten. L’altre ensenya per la glòria que s’atrau i en tot cas, per conquerir un major número d’oients, farà eloqüents demostracions i els seus discursos seran més brillants.

Els homes escoltaran les paraules, però no penetraran a l’interior i, per descomptat, no veuran la formidable irradiació d’amor del primer, ni la nul·litat d’irradiació del segon.

Dos homes curen una mateixa malaltia. Un acumula medicina rere medicina. L’altre amb prou feines dóna per beure alguna infusió d’herbes o un got d’aigua cristalina. ¿Quin us sembla que curarà amb major rapidesa i a major número de malalts?

Aquell que, per descomptat, més amor posi a les seves obres, per petites, modestes i insignificants que elles apareguin davant dels ulls humans.

És buida toda obra que deixa buit a qui la realitza, porquè fou feta tan sols amb la mira de l’aplaudiment i de la vanitat satisfeta.

Per això, abans de realitzar un acte de relativa importància, pregunteu-vos a vosaltres mateixos:

¿Quina finalitat m’indueix a realitzar aquesta obra?

Josefa Rosalía Luque Álvarez

SENTIT I DISCERNIMENT

“Si l’home [i la dona], enmig de tot aquest batibull d’estímulos vol sobreviure i resistir als mitjans de comunicació de masses, ha de saber què és o no important, què és o no fonamental; en una paraula, què és el que té sentit i què és el que no el té.”

Viktor Frankl

TERAPEUTA, LLUM I CONSCIÈNCIA

www.in-vocatio.com“Tota reacció química és un intercanvi de fotons, intercanvi de llum, això és ben conegut des del punt de vista de la física. Tota reacció química ha de succeir prèvia excitació dels reactius, i freqüentement, el que excita els reactius, els àtoms que van a formar las mol·lècules, és un mediador que és una enzima o catalizador. El terapeuta és una enzima excitadora, que sacceja, que fa aflorar la llum que hi ha en tu, però aquesta llum no és la llum de l’estratosfera, també és la llum dels teus àtoms, perquè en els teus àtoms i en els teus electrons hi ha consciència. […] La llum és l’agent portador de la consciència.

Jorge Carvajal