Presentació

Avui dia l’oferta terapèutica és cada vegada més àmplia i cada vegada són més les persones que decideixen formar-se en el sector de la salut. És per això que In-Vocatio sorgeix, per oferir eines complementàries que suposin un valor afegit per créixer com a professionals i alhora com a éssers humans. Tot això des d’una visió holística i profunda, on professionalitat i humanitat no només caminen plegades sinó que es potencien mútuament.

www.in-vocatio.com

Caduceu. Atribut d’Hermes i d’Iris, missatgers dels déus grecs. Simbolitza harmonia i és una eina de sanació. Ha derivat en el signe distintiu de la medicina.

Conscients de la crida de la nostra època al despertar, des d’In-Vocatio ens sembla important conèixer els riscos i perills que comporta la professió terapèutica entesa en un sentit ampli: deshumanització, esgotament i burn-out, desmotivació, estancament, qüestionament, i altres.

Quines són les propostes d’In-Vocatio?

Desenvolupem una proposta d’assessorament individual i una altra de formació  presencial i on-line en forma de mòduls complementaris que combinen teoria i pràctica, integren diferents disciplines i permeten obtenir una perspectiva de conjunt en el camp d’acció terapèutic.

S’ofereix una formació flexible i a la carta, ja que es pot adaptar a les necessitats i condicions de grups petits (8-20 persones aprox.), amb possibilitat de realitzar-ho presencial a la teva localitat si comptes amb un grup de gent interessada. Una formació a la carta s’adequa millor a determinades necessitats i facilita un seguiment més proper. Les ventatges que proporcionen les distàncies curtes en els grups petits, permeten una millor comunicació, una formació més profunda i personalitzada.

Quines són les intencions d’In-Vocatio?

–          Oferir un  plus de qualitat a la praxis terapèutica

–          Disposar d’una visió global que millori l’eficàcia professional

–          Discernir l’autèntica vocació terapèutica de vocacions ‘imposades’

–          Aprofundir en l’autoconeixement i les motivacions per afavorir la impecabilitat en la praxis

–          Reunir i equilibrar tècnica, humanitat i trascendència

–          Facilitar l’accés a la pròpia unicitat, potencial i valor diferencial

–          Incidir en la importància de la higiene en el camp i el canal energètics

–          Afavorir l’evolució individual i com a col.lectiu

A qui s’adreça In-Vocatio?

Principalment a personal terapèutic tant sanitari com alternatiu que vulgui expandir la consciència d’ajudar, sanar i/o acompanyar des dels seus contextos respectius, així com facilitar l’actitud més adequada per integrar les eines a disposició. In-vocatio també s’adreça a tota persona que vulgui reconèixer i aprofundir en la seva vocació o seguir un camí de recerca i creixement personal.

In-Vocatio aposte per:

Valors com l’autenticitat, la humilitat i l’autorrealització com a garantia d’evolució cap a una humanitat conscient, coherent i plenament assumida.