viure la vida no viscuda, aprendre del que falta - in-vocatio

VIURE LA VIDA NO VISCUDA, APRENDRE DEL QUE FALTA

En un dels noStres artícles, esmentàvem que l’expressió ‘fils tènues’ era un préstec de Robert Johnson, concretament de la seva autobiografia, L’equilibri entre el cel i la terra. Ara tornem a aquest autor junguià per escriure no tant un artícle com una ressenya d’un altre llibre seu, no traduït al castellà i que es titula Living your unlived life.

Inicialment, fa al.lusió al mite grec dels germans bessons Castor i Pol.lux com a fil conductor del seu plantejamient: que tots incubem una vida no viscuda paral.lelament a la viscuda, pel simple fet que no disposem de les circumstàncies favorables per desenvolupar totes les possibilitats inherents a la nostra doble naturalesa terrenal i espiritual.

Segos el mite, un germà és mortal i l’altre immortal i això comporta un gran patiment per la separació que suposa. De la mateixa manera, també les nostres dues naturaleses es desnivellen i, en la primera meitat de la nostra vida, es desenvolupa una en detriment de l’altra. En el zènit de la nostra vida, i un cop s’ha conegut i treballat el potencial terrenal (en general) o l’espiritual, truca a la porta la part oculta i sovint ignorada, o directament menyspreada. Aquesta part reclama els seus drets a l’existència i a la completud del ser.

Moltes malalties físiques apareixen en el camp de batalla generat per la vida no viscuda, afirma l’autor, perquè hi ha qualitats o estats que busquen un mitjà d’expressió i de reconeixement i, si es neguen o es reprimeixen, es poden manifestar en forma de trastorns tant somàtics com psíquics. Alguna cosa hi tindria a veure l’elevat percentatge de depressió, ansietat i estrés que pateix la nostra civilització.

Ara bé, no sempre hi ha temps suficient per explorar tot el nostre potencial, inserir-nos en la societat i atendre al món. No es tracta d’experimentar la vida no viscuda i canviar radicalment d’identitat, sinó de buscar maneres d’honorar i alimentar la vida no viscuda de forma simbòlica, perquè aquesta vida no viscuda mereix i reclama consciència – no necessàriament materialització.

En lloc d’oposició, resignació o antagonisme, Robert Johnson parla de reconèixer aquesta altra part relegada o menystinguda i establir ponts per tal que la vida sigui més rica, més lúcida i més intensa.

Cap a la segona meitat de la nostra vida es replantegen de forma natural valors, objectius i motivacions. Se’n perden alguns, se’n depuren altres, se submergeix un de vegades en crisis de les quals emergeix renovat – o més cínic segons com es gestioni el canvi.

No només importa viure millor i amb més qualitat i serenitat durant la maduresa i la vellesa: també apunta l’autor que sovint la vida no viscuda es tradueix en lluita, obstacle i amargor a l’hora de marxar del planeta. I com n’és d’important haver-la fet conscient i haver-la expressat simbòlicament per reconciliar-se amb el que s’ha viscut i morir en pau.

Redimir la nostra vida no viscuda significa incorporar una forma de joc sense regles on el que compte no és el repte o l’èxit sinó l’obrir-se a noves possibilitats, noves experiències, noves mirades al món i a la pròpia història. Acollir i aprendre de la vida no viscuda és el que proposa aquesta obra, de la que cito aquest paràgraf com a conclusió de la ressenya:

Hem de trobar un lloc conscient per tot allò que hem infradesenvolupat, repudiat i marginat. La vida no viscuda ha d’incorporar-se al tot perquè resulta que la nostra posició egocèntrica no és el centre de l’univers i perquè es pot aprendre quelcom del que falta.

_____

Living your unlived life. Robert A. Johnson and Jerry M. Ruhl. Penguin Group. 2007. Cita p. 214.

 

CALENDARI FORMACIÓ

Els mòduls formatius, tant en forma unitària com temàtica, es plantegen sota demanda per part de persones, grups, centres o escoles interessades.

Es tracta d’un tipu de formació flexible i a la carta, ja que es pot adaptar a les necessitats i condicionss de grups petits (8-20 personas aprox.), amb la possibilitat de fer-ho en la teva localitat si sou un grup de persones que desitgen realitzar-la.

Si estàs interessat/da posa’t en contacte amb nosaltres invocatiovox@gmail.com.

www.archetipos.com

Pots trobar més informació sobre la formació (continguts, qui ho imparteix, horaris, lloc, etc), clicant Aquí.